כניסה לחברים

חיפוש מהיר

מחפש/ת:
    באיזור:
 
בגיל:
 מ- עד
  השקפה:

אתר היכרויות ברסלב - בשלב זה האתר מוצע בחינם

בשם השם נעשה ונצליח. לכל אנשי שלומנו המקורבים לאור האורות אור הצחצחות הנחל נובע מקור חוכמה רבנו הקדוש הרבי נחמן בן פיגא בן שמחה זכותו תגן עלינו.לכל חסידיו ותלמידיו מכל הסוגים ומכל הגוונים, הדבקים ברוענו הנאמן.אשר כל האבדות והזיווגים נמצאים אצלווהוא הואהשדכן הגדול.

משום כך באנו אנו בהקמת אתר זה לתת מענה לכל קהילות ברסלב באשר הם.כשבראש ובראשונה עמדה מולנו עטרת ראשנו דברי ההלכה הקדושים ודקדוקיה הקשורים לעניין השידוכים, תוך שמירה קפדנית על צניעות מוחלטת ושמירה על פרטיות וכבוד כל המחפשים את זיווגם אצל השדכן הגדול רבנו הקדוש.וכל הרווחים שיוותרו לאחר עלויות תחזוק והפעלת האתר יופנו לענייניי רבנו הקדוש.בכדי להירשם לאתר נדרש לענות על שאלון אשר יעזור למערכת להבין טוב יותר מי אתם ומה אתם מחפשים, לפי אמות מידה כגון סוג קהילה, רמות בדת (מתחזקים, חוזרים בתשובה, חרדים שמירת שבת, שלוש תפילות, מקווה...) ומדות. ולפי נתונים פיזיים בנוסף לתמונה אשר תידרש לעמוד באמות המידה הקפדניות של האתר בכל הנוגע לצניעות.בתום תהליך הקבלה והכניסה לאתר השדכן הגדול ניתן להתחיל מיד בחיפוש אחר מציאת התאמה, לאחר איתור מועמדים אפשריים ניתן להתחיל את השידוך אשר מחולק לשני שלבים

שלב א'
לאחר מציאת התאמה ראשונית לפי נתוני הבסיס ניתן להגיש הצעה לראיית התמונה של המתעניין ובקשה לראיית תמונת הצד השני.כאשר נתקבל אישור משני הצדדים נחשפות התמונות.לאחר ראיית התמונות במקרה של אי התאמה מיד עם בחירת האפשרות לעצור את המשך הקשר, נמחקות מידית התמונות משני הצדדים, ואין אפשרות לשמור את התמונות.ובמקרה שישנה התאמה ורצון להמשיך בשידוך עוברים לשלב ב'.

שלב ב'
בשלב זה ניתן לנהל שיחה להמשך בדיקת התאמה באמצעות הצ'אט.
ולהמשיך בשידוך על ידי החלפת פרטים.
כל עוד השידוך פעיל
לא ניתן ליצור קשר עם
חבר/ה אחר/ת באתר.
והם מופעים באתר
כחברים לא פעילים.

השם יתברך יברך כל אחד בזווג שלו, בזווג טוב וכשר.